Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......

Renteswap

Een renteswap is een overeenkomst tussen de organisatie en de bank over het op termijn (op de ingangsdatum) betalen van een vaste rente aan de bank. 

  1. De renteswap: In dit geval 15 jaar rentevast 5,95% (exclusief kredietopslag van momenteel 0,3%) betalen over de hoofdsom van € 15 mln. Tegelijkertijd ontvangt de organisatie de variabele 3-maands Euribor rente. 
  2. Indien de lening ad € 15 mln. inderdaad wordt opgenomen (hoeft niet) betaalt de instelling hiervoor de (ontvangen) 3-maands Euribor + kredietopslag ad 0,3% (+ liquiditeitsopslag). Per saldo moet worden betaald 5,95% en, indien de lening wordt opgenomen, nog eens 0,3% extra. De 3 maands Euribor rentes, betalen en ontvangen, vallen tegen elkaar weg. 

Voor de ingangsdatum dient een besluit te worden genomen over de renteswap. De volgende (hoofd)opties zijn er:

  • In laten gaan (= rente betalen): 5,95% betalen en 3-maands Euribor ontvangen (nu 3,8%) over € 15 mln. Momenteel is dit verschil € 322.500,-- per jaar te betalen (dit bedrag neemt af in verband met afbouw swap). 
  • Niet in laten gaan (= afkoopbedrag betalen): Momenteel heeft de swap een negatieve marktwaarde van ca € 2,3 mln. Bij een stijgende lange rente stijgt de waarde van de swap (= minder negatief) en visa versa.
  • Deels afkopen en deels in laten gaan (= rente en afkoopbedrag betalen)
  • Ingangsdatum uitstellen (doorrollen = afkoopbedrag wordt in het nieuwe rentetarief verdisconteerd). Bij 1 jaar doorrollen wordt de Swaprente 6,31% 
 
 
E-mailen
Bellen