Info voor auteurs

Missie & visie van Treasury.NL

Treasury.NL is begin 2006 gelanceerd en heeft zich de afgelopen jaren op verscheidene gebieden ontwikkeld tot een community die zich richt op vakspecialisten die beroepsmatig of uit persoonlijke interesse op de hoogte willen blijven of willen informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de treasury sector.  Kortom, een dynamisch en interactief platform waar men kwalitatief hoogwaardige informatie kan vinden en waarin eenieder kan participeren.

Treasury.NL is overtuigd dat samensmelting van disciplines, zal leiden tot:

- Uitwisseling van relevante informatie;
- Meer (onderling) begrip en knowhow;
- Ontwikkelingen zijn sneller te volgen;
- Nieuwe inzichten;
- Efficiënter laten verlopen van bedrijfsmatige processen;
- Innovatie;
- Verwezenlijken van nieuwe opportunities en business;
- Opbouwen van een wezenlijk netwerk onder vakspecialisten – social media

Waarom een bijdrage belangrijk is.. What’s in it for you?

Contact

Binnen deze community vindt u gelijkgestemden. Mensen met dezelfde passie, dezelfde interesse, hetzelfde belang. U bouwt een eigen netwerk op!

Expressie

Expressie is een belangrijke motivator. U laat anderen zien wat u kunt of hebt (mee)gemaakt. Het is een manier van uzelf tonen, uzelf laten zien en aanwezig zijn.

Reputatie

De community biedt de gelegenheid om uw deskundigheid en knowhow te presenteren. Het geeft een unieke kans om uzelf te profileren en uit te groeien tot een expert.

Exclusiviteit

Uw mening en expertise is belangrijk en mag gedeeld worden met andere professionals. Treasury.NL is een exclusief uithangbord om uzelf te profileren in uw vak en als persoon. Uw mening telt!

Waar zou u over kunnen schrijven?

Het treasury vak is vaak lastig te omschrijven en bestaat uit verscheidene categorieën. Dat betekent kortweg dat er uiteenlopende informatie te vinden is op dit gebied en er dus ook veelzijdig geschreven kan worden over dit vakgebied. Hieronder vindt u de categorieën waarover u zou kunnen schrijven:

 • Treasury algemeen
 • Risk management
 • Cash management
 • Investment management
 • Credit management
 • Controlling
 • Accounting
 • AO/IC
 • Trading
 • Wet-en regelgeving
 • Pensioen & verzekeringen
 • Financieringen
 • Software & systemen

De wereld staat op financieel gebied niet stil. De financiële crisis heeft veel omhanden en dat betekent dat dit ook gevolgen heeft op vele fronten voor de economie. Uw opinie en inzicht is belangrijk. Dit is overigens ook iets wat mensen uit hetzelfde vakgebied naar waarde weten te schatten. Delen is vermenigvuldigen en dat geldt ook voor Treasury.NL.

Weet u dus niet wat u moet schrijven, kijk dan vooral ook naar de economische trends en ontwikkelingen en geef en deel uw mening. Hieronder vindt u als voorbeeld een aantal onderwerpen waar u over zou kunnen schrijven of als inspiratie kan gebruiken:

Algemene onderwerpen:

 • Rente ontwikkelingen
 • Economische ontwikkelingen in de Eurozone en de VS
 • Energie en duurzaamheid en co2-emissie
 • Euribor
 • Volatiliteit
 • Staatsobligaties
 • Value at Risk (VaR)
 • Private Equity
 • Kredietverlening
 • Toekomst NYSE Euronext
 • Obligatiemarkt- en derivatenhandel
 • In hoeverre is kennis van de toekomst voor organisaties van belang? Hoe belangrijk is het plannen en forecasten om een beeld te krijgen hoe markten zich redelijkerwijs ontwikkelen om slagvaardig te anticiperen op veranderende omstandigheden?
 • Hoe kunnen bedrijven snel inspringen op veranderingen in de volatiele omgeving waarin we ons begeven? Het zogenaamde ‘Agility’.
 • Hoe belangrijk is hedging?
 • Hoe kunnen inflatieobligaties, swaps en caps/floors voor een organisatie of instelling die zich willen indekken tegen de stijging van het algemene prijspeil interessant zijn?
 • Energie als commodity

Trading:

 • Inmenging van de politiek in de vrije handel
 • Politiek in Duitsland vaardigt verbod uit op “naked short selling”
 • MiFID

Cashmanagement:

 • Forsere liquiditeit eisen versus kredietverschaffing. M.a.w. zullen de hogere liquiditeitseisen van centrale banken leiden tot een verkrapping (duurdere) kredietverlening?
 • Cashmanagement, opens is er geen geld meer in de kas
 • Hoe stuur je het werkkapitaal en hoe beheer je en gaat men om met het managen van cash?
 • Hoe of wat kunnen of moeten banken doen in deze tijd?
 • Hoe ga je als ondernemer of bedrijf om met de cashflow?
 • Wat te doen aan de liquiditeiten? Liquiditeitsproblemen?
 • Wat betekent het voor je bedrijf om cashmanagement te voeren?
 • Zijn financiële buffers in de toekomst een must of niet?
 • Hoe verantwoordelijk ben je voor je eigen cashflow?
 • Moeten banken gebruik maken van de borgstellingsregeling? Zeker als het gaat om kleinere bedragen?
 • Cashmanagement voorkomt niet alleen dat je bedrijf in de problemen komt maar kan je ook een betere concurrentiepositie verschaffen?

Riskmanagement

 • Welke risisco’s moet je in (een) organisatie afdekken?
 • Zijn de exitheffingen in strijd met het EU-recht?
 • Heeft het waarderen tgen fair values (marktwaarden) wel of niet geleid tot een oneigenlijke versterking van de kredietcrisis?

Software- en systemen:

 • Wat is het nut van een ERP-systeem? En hoe haal je als bedrijf meer waarde uit het ERP-systeem?
 • Inrichting processen en systemen op fiscaal terrein vaak nog niet optimaal? Hoe belangrijk is dit? Zeker met de aanscherping van de BTW-regels?

Wet- en regelgeving:

 • Alles over IFRS 3? De veranderingen van IFRS?
 • Hoe zou men om moeten gaan met de jaarrekening?
 • IAS 11 en IAS 27?
 • Code Frijns – Code Corporate Governance is dit een goede vervanging voor code tabaksblat?
 • Basel II

Accounting:

 • AFM wenst Europees toezicht accountants. Terecht of onterecht?

Overige richtlijnen voor auteurs

U kunt een inhoudelijke bijdrage leveren aan ons platform. Treasury.NL kent een redactionele formule en biedt richtlijnen, welke u onderstaand treft:

* De inhoud van uw artikel dient afgestemd te zijn op een of alle navolgende facetten:

- Problematieke situaties;
- Kennisoverdracht;
- Efficiency;
- Innovatie;
- De inhoud dient bondig te zijn geformuleerd;
- De inhoud mag bestaan uit maximaal 5000 woorden;
- De inhoud dient aan te sporen tot interactie;

Artikelen kunt u insturen naar info@treasury.nl . Uw artikel zal worden beoordeeld en zal na goedkeuring binnen 2 werkdagen worden geplaatst. Let op; uw artikel wordt tevens gekoppeld aan uw profiel. Zorg ervoor dat u eerst een profiel aanmaakt voordat u uw artikel zendt.

Algemene voorwaarden

Treasury.NL biedt geen vergoeding voor artikelen. Daarentegen krijgt u wel een vermelding op de auteurspagina. Er berust copyright op de bijdragen van Treasury.NL. Voor het doorplaatsen van uw artikel is overleg met de redactie noodzakelijk.

Treasury.NL ziet er naar uit u te mogen verwelkomen als auteur.