DNB past rentecurve aan vanwege Solvency II

juli 3, 2012 in Nieuws by onze redactie

Dow Jones – De Nederlandsche Bank (DNB) heeft maandagavond na overleg met het Verbond van Verzekeraars aangegeven de rentecurve voor verzekeraars aan te passen in verband met de solvabiliteitseisen voor verzekeraars die onder Solvency II van kracht worden.

Door de aanpassing stelt DNB dat de rente voor lange looptijden meer stabiel wordt. Daardoor zal de solvabiliteit van verzekeraars eveneens minder schommelen, aldus DNB. DNB geeft aan de nieuwe rentecurve vanaf eind tweede kwartaal door te voeren.

De rentecurve voor pensioenfondsen wijzigt niet, meldt DNB.

Delta Lloyd nv (DL.AE) geeft in reactie op de wijziging aan te verwachten dat de IGD Groepsolvabiliteit met 15 procentpunten zal oplopen en van Delta Lloyd Verzekeringen nv met 30 procentpunten.

- Door Elco van Groningen; Dow Jones Newswires; +31 20 571 52 00; elco.vangroningen@dowjones.com

DNB doet pensioenfondsen opnieuw handreiking

november 4, 2010 in Nieuws by onze redactie

De Nederlandsche Bank (DNB) is bereid om de swaprente te laten vervallen als enige rekenrente voor pensioenfondsen.

Directeur Joanne Kellermann zegt er niet langer bezwaar tegen te hebben dat er naast de swaprente ook de iets hogere rente op staatsleningen wordt gehanteerd.

Pensioenfondsen hebben veel baat bij deze verandering, die de dekkingsgraden met enkele basispunten kan verbeteren. Verzekeraars mogen onder voorwaarden al kiezen tussen de beide rentes.

Niet dogmatisch

Kellermann deed de handreiking woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer over de pensioencrisis. ‘Wij zijn niet dogmatisch over de swapcurve, zolang pensioenfondsen hun financiële positie maar berekenen met een rente die risicovrij en liquide is. Het enige alternatief zou de AAA-ECB-curve kunnen zijn. We moeten hier wel de regelgeving voor aanpassen.’

Kellermann nodigde hiermee de Tweede Kamer uit om de handschoen op te pakken. De Tweede Kamer kan als wetgever minister Henk Kamp van Sociale Zaken bewegen om de solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen aan te passen. Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de pensioenwet, waaronder ook de financiële criteria vallen waaraan pensioenfondsen zich moeten houden.

Druk uit pensioenwereld

Eerder deze week gaf DNB de pensioenfondsen al ruimte door erin toe te stemmen dat de pensioenpremies van werknemers voor een jaar onder hun werkelijke kostprijs liggen. Als DNB zijn verbod had gehandhaafd, hadden de premies door de lage rente en opgelopen levensverwachting met 20 tot 30% moeten stijgen, of had er op de opbouw van nieuwe rechten van werknemers moeten worden gekort.

De opmerkingen van Kellermann zijn opvallend. In het kwartaalbericht van juni stelde de Nederlandsche Bank nog dat ‘swaps makkelijker beschikbaar dan bijvoorbeeld AAA-gewaardeerde staatsobligaties, waardoor het voor pensioenfondsen efficiënter is om het renterisico in de swapmarkt af te dekken.’ Achter de schermen wordt er door de pensioenwereld al enige tijd druk uitgeoefend om iets te doen aan de rekenmethoden van DNB.

Swaprente

Pensioenfondsen gebruiken de rente om de waarde van toekomstige pensioenplichten naar vandaag terug te rekenen. Als de rente daalt, nemen de huidige plichten toe en geeft dat druk op de dekkingsgraden.

De swaprente is een ruilrente tussen partijen die de korte rente willen omzetten voor de lange, transacties die meestal worden gedaan door zakenbanken met aan de andere kant pensioenfondsen of verzekeraars. Omdat er geen hoofdsommen heen en weer gaan en er met onderpand wordt gewerkt, zijn de transacties in feite risicovrij.

Hogere rente

De AAA-ECB-curve is een gewogen mandje van rentes van staatsleningen van landen uit de eurozone. Deze ligt op dit moment hoger dan de swaprente, mede doordat de rentes op enkele Zuid-Europese landen sterk uit zijn gelopen. Een deel van de pensioenwereld stelt dat de swap juist kunstmatig wordt gedrukt. Dit omdat de fondsen zelf de afgelopen twee jaar op grote schaal transacties hebben gedaan waarbij ze de lange rente ontvangen, juist om zich in te dekken van de negatieve gevolgen van een verdere dalende lange rente. De swapcurve zou hierdoor extra naar beneden worden gedrukt, met een verslechtering van de dekkingsgraden als gevolg.

Kellermann stelde woensdag dat DNB regelmatig onderzoek doet naar deze vorm van marktverstoring, maar er tot op heden geen bewijzen voor heeft gevonden. In de huidige regelgeving van DNB is het al wel opgenomen dat er een tijdelijke correctie op de swaprente mag worden gehanteerd indien er wel marktverstoringen zouden zijn.

Bron:FD.nl

Europese staatsobligaties donderdag lager in de ochtendhandel

oktober 7, 2010 in Nieuws by onze redactie

Dow Jones – Europese staatsobligaties noteren donderdagochtend in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) lager. Een goed verlopen veiling van Spaanse staatspapieren drukt de markt omlaag.

De ECB houdt naar verwachting de rente ongewijzigd. De aandacht gaat dan ook uit naar de toelichting van bankpresident Jean-Claude Trichet.

Aan de aanbodzijde van de markt ging de aandacht uit naar Spanje. Het Zuid-Europese land kon rekenen op een sterke vraag bij een veiling van 3-jarige leningen, waarmee ruim euro 3,2 mrd werd opgehaald.

De zogeheten bid-to-cover ratio, die de verhouding weergeeft tussen de vraag en de toegewezen hoeveelheid leningen, kwam uit op 2,16 tegen 1,89 bij de laatste veiling. De rente die Spanje moet betalen steeg evenwel tot 2,527% van 2,276% de vorige keer.

De yield spreads tussen Europese staatsleningen liepen iets terug na de veilingen. Het verschil in rendement tussen Spaanse en Duitse schuldpapieren daalde met 2 basispunten tot 175,5 basispunten. De spread tussen Duitse en Portugese en Ierse leningen nam af met 1 en 3 basispunten respectievelijk.

Omstreeks 11.40 uur noteert de Duitse bundfuture van december 33 basispunten lager op 131,69. De Duitse bundfuture is een standaardtermijncontract op een mandje van de tien meest recente tienjarige staatsleningen in Duitsland.