Mars: Treasury Supervisor

februari 8, 2017 in Job on the spot, Vacatures by onze redactie

Location: Veghel
Type: Fulltime

Read the rest of this entry →

Corporate Finance, Capital & Cash Summit: inspirerende geslaagde dag

maart 20, 2015 in Columns-Artikelen by onze redactie

Afgelopen woensdag vond de eerste editie van het Corporate Finance, Capital & Cash Summit plaats. Treasurer Search heeft een actieve rol mogen spelen in dit event door sprekers en bezoekers aan te trekken. Pieter was een van de sprekers op dit event dat door ruim 240 CFO’s Corporate Finance Directors, Treasurers en Controllers werd bezocht. Tijdens de sessie toonde Pieter zijn bevindingen over de paden naar de top voor treasurers, corporate finance & cash managers die leidden tot een aantal stellingen waarna de aanwezigen hun mening konden geven en er een interessante dialoog ontstond.

Het was een inspirerende dag waarbij we vele bekende gezichten tegen zijn gekomen maar ook interessante nieuwe contacten op hebben gedaan. Wat ons betreft een geslaagde eerste editie.

Bedankt voor uw aanwezigheid en actieve bijdrage en graag tot de volgende keer!

Lees hier het verslag over deze dag op www.cfo.nl.

Guusje Bos
Treasurer Search

WIELTEC: Corporate Finance

mei 6, 2014 in Events by onze redactie

De waarde van mijn bedrijf

 1. Investor relations
 2. Share holders value wat is het?
 3. Cash flow en waardecreatie
 4. Sturen op de WACC

Tijd: Van 13:00-17:00

Prijs: EUR 399,- (excl. btw) per deelnemer

Locatie: Van der Valk Hotel Leiden, Haagse Schouw 141, Leiden

Interactief: De training sluit af met een toets

Inschrijven via: academy@wieltec.com

Na afloop zijn alle deelnemers welkom voor een informele borrel.

VACATURE: TREASURER | INTERNATIONAL CASHMANAGER

augustus 13, 2012 in Columns-Artikelen by onze redactie

Koppert Biological Systems is internationaal marktleider biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving in de land- en tuinbouw. Het familiebedrijf is een belangrijke partner voor ondernemers in bedekte en hoogwaardige teelten. In Nederland werken 290 medewerkers en bij dochterondernemingen in 24 landen over de hele wereld circa 800. Het nieuwe hoofdkantoor en de productielocaties zijn gevestigd te Berkel en Rodenrijs.

De afdeling Finance bestaat uit de onderdelen Financiële Administratie en Treasury & Control en staat onder leiding van de Finance Director. Op de afdeling werken momenteel circa 8 medewerkers. Door de groei van de onderneming is er behoefte om taken op het vlak van Treasury / cashmanagement te bundelen in een nieuwe fulltime functie.

Treasurer / International cashmanager

De functie
Je bent verantwoordelijk voor het creëren en bewaken van een adequate cashpositie en het uitvoeren van de dagelijkse betalingen. Van de nieuwe collega wordt een flinke bijdrage verwacht in het ontwikkelen, implementeren en beheren van de hiervoor noodzakelijke internationale structuur en systemen. Je maakt een corporate financieel plan en je bent op directieniveau betrokken bij het aangaan van leningen en bij investeringsbeslissingen. Je adviseert over het managen van valuta- en rente risico’s, betalingscondities en over alle aspecten die van invloed zijn op een efficiënt en effectief beheer van de cash en de geldstromen. Je hebt intensief contact met banken, ook in de landen van de deelnemingen en intern zijn je gesprekspartners de directeuren van de business units en de managers van de dochters. Maandelijks analyseer je de positie van Koppert en je rapporteert over resultaten.

Je profiel
Je hebt een Bachelor (aangevuld met bedrijfskundige kennis) of Master in Business Administration / Bedrijfseconomie / accountancy en 5-10 jaar relevante ervaring in een internationale setting, bijvoorbeeld bij een bank of multinationale onderneming. Uiteraard kan je goed analyseren en rekenen, ook belangrijk is je vermogen om zaken in de organisatie zowel in de structuur, processen als op gedragsniveau te verankeren. Je bent je bewust van de verschillen in cultuur en business concepten. Overtuigen, vasthoudendheid en je vermogen tot samenwerken zijn belangrijke competenties voor succes in de functie. Je bent bereid te reizen en beheerst de Engelse taal vloeiend.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende functie in een enthousiast team, een innovatief en dynamisch bedrijf met een passende beloning volgens eigen CAO. De juiste kandidaat heeft in deze functie een uitstekende kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de organisatie.

Je sollicitatie
Richt je sollicitatie met C.V. aan Koppert B.V. t.a.v. Ruud Schoonebeek, afdeling P&O, via de link:

Klik hier voor het sollicitatieformulier!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:                 Koppert B.V.

Adres:                               Veilingweg 14

Postcode/Plaats:           2651 BE Berkel en Rodenrijs

Contactpersoon:             Ruud Schoonebeek

Telefoonnummer:          010-5140444

Gestructureerde benadering van de prijsstelling van intercompany leningen

april 13, 2011 in Columns-Artikelen by Angelique Kalverda

Multinationals hebben met betrekking tot de prijsstelling van interne leningen (intercompany leningen) steeds vaker te maken met wettelijke voorschriften van belastingdiensten over de hele wereld. Dit artikel gaat in op het belang van een gestructureerde en consistente benadering van het vaststellen van de rentetarieven op intercompany leningen – een onderwerp waar veel bedrijven moeite mee hebben.

Door de financiële crisis ligt de focus van de corporate finance functie binnen bedrijven steeds meer op het optimaliseren van externe financieringsbronnen. We moeten echter niet voorbijgaan aan het belang van de interne functie van corporate finance. Die interne rol van de bedrijfsfinanciën wordt gedefinieerd als het proces van optimalisatie van de toewijzing van financiële middelen binnen een organisatie. De interne corporate finance-functie is verantwoordelijk voor de manier waarop een organisatie haar werkmaatschappijen financiert.

Veel ondernemingen financieren de activiteiten en kapitaal investeringen van hun dochterondernemingen door middel van intercompany leningen. Interne leningen bieden bedrijven mogelijkheden om het proces van vermogenstoewijzing te optimaliseren door winst van de ene naar de andere fiscale bevoegdheid over te hevelen. De laatste jaren richten belastingdiensten zich steeds meer op de verschillende aspecten van het zakelijkheidsof gelijkheidsbeginsel en de regels omtrent onderkapitalisatie in combinatie met de renteaftrek van leningen tussen bedrijven. Door de gevolgen van de economische crisis, die hebben geleid tot een sterke verruiming van de credit spreads, zal het vaststellen en documenteren van de rente op intercompany leningen nog meer aandacht krijgen van de diverse belastingdiensten.

Veel bedrijven hebben momenteel moeite om de vaststelling van jaarlijks aantal leningsovereenkomsten van de rente op hun interne leningen op de juiste wijze te documenteren. Deze ondernemingen worden blootgesteld aan grote risico’s van bijstelling van de interne verrekenprijzen door de fiscus, zelfs voor leningen die een aantal jaren geleden zijn verstrekt.

Zakelijkheidsbeginsel

‘Transfer pricing’ (i.e. verrekenprijzen) verwijst naar prijsbepaling van activa, fondsen en diensten die binnen een multinational worden overgeheveld; dit moet gebaseerd zijn op het zogenaamde zakelijkheids- of gelijkheidsbeginsel (‘arm’s length principle’ – ALP), dat in artikel 9 van de OECD Model Tax Convention wordt beschreven. In dit artikel concentreren wij ons op de verrekenprijzen met betrekking tot interne leningen. Regelgevende belastingautoriteiten eisen dat de prijzen van deze interne leningen ‘at arm’s length’ worden vastgesteld, dus alsof ze aan een onafhankelijke marktpartij zijn verstrekt. Daarom vereist de nationale belastingdienst een adequate beoordeling van de kredietwaardigheid van de dochteronderneming en een daarmee samenhangende, consistente prijsstelling van de intercompany lening.

Ter ondersteuning van het ALP-beginsel moet het bedrijf aantonen dat er op interne leningen tussen gelijkwaardige partijen (een houdster- of financieringsmaatschappij en haar dochterondernemingen), met voorwaarden en bepalingen die vergelijkbaar zijn met externe leningen, een vergelijkbare rente rust. Hieronder wordt een voorbeeld van een definitie van het gelijkheidsbeginsel voor interne leningen gegeven (US Section, §1.482 Transfer Pricing Regulation):

”De gelijkwaardige rentevoet is de rente die in rekening wordt gebracht, of zou worden gebracht, ten tijde van het ontstaan van de schuld, in een onafhankelijke transactie met of tussen niet-verbonden partijen onder vergelijkbare omstandigheden. Alle relevante factoren worden overwogen, met inbegrip van de hoofdsom en de looptijd van de lening, de bijbehorende zekerheden, de kredietwaardigheid van de kredietnemer en de ter plaatse van de kredietgever of schuldeiser heersende rente voor vergelijkbare leningen tussen niet-verbonden partijen.”

In het algemeen kunnen we opmerken dat:

 • het documenteren van de bepaling van de rente op intercompany leningen steeds belangrijker wordt;
 • behalve de rente ook andere kenmerken en bepalingen van de intercompany leningen aan het ALP moeten voldoen;
 • ondernemingen vaker gebruik maken van externe of interne kredietbeoordelingsmodellen om de rente voor individuele interne leningen te bepalen.

analyse van het kredietrisico

Kredietrisico kan, onder andere, door de volgende drie parameters berekend worden:

 • Kans op wanbetaling (‘Probability of Default’ – PD), ofwel de waarschijnlijkheid dat de kredietnemer binnen een periode van bijvoorbeeld twaalf maanden in gebreke zal zijn;
 • Positie bij wanbetaling (‘Exposure at Default’ – EAD), ofwel het verwachte bedrag van een uitstaande lening op het moment van wanbetaling;
 • Verlies bij wanbetaling (‘Loss Given Default’ – LGD), ofwel het verwachte verlies op de intercompany lening als percentage van de EAD ingeval het bedrijf in gebreke blijft.

De meeste beoordelingsmodellen zijn uitsluitend gebaseerd op de PD van de tegenpartij. Als ook de EAD en LGD bij de beoordeling worden inbegrepen, kunnen we spreken van een ‘best in class’benadering; dit is echter ingewikkelder. Een PDbeoordelingsmethodologie of model moet ratings genereren die zijn verbonden met de senior ongedekte schuld. Een rating model is vaak gebaseerd op een financiële analyse en een bedrijfsanalyse. De financiële analyse richt zich op kwantitatieve variabelen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, de liquiditeit, de vermogensstructuur en schuldendienst van de onderneming. De waarden van de kwantitatieve variabelen worden daarbij vergeleken met de branche waarin men opereert. De bedrijfsanalyse kan bestaan uit verschillende factoren, zoals branche/sector- en landenrisico, het jaar van oprichting, de juridische structuur, het aantal FTE’s, etc.

creditspread

Doorgaans worden marktwaarnemingen beoordeeld op de referentierente, of spread, die van toepassing is op kredietnemers met dezelfde rating, binnen dezelfde bedrijfstak, en leningen met vergelijkbare condities. Bij het bepalen van de rente of spread moet rekening worden gehouden met alle onderliggende kenmerken van de lening, zoals de datum en looptijd van de lening, het aflossingsschema of meer exotische eigenschappen. De creditspreads voor alle rating-categorieën kunnen worden bepaald met behulp van informatie van dataleveranciers, de hoogte van CDS (credit default swaps) of obligatierendementen.

documentatie

Om te voldoen aan de fiscale eisen moet de beoordeling van de ratings en prijsstelling worden gedocumenteerd in een transparant, consistent en gedetailleerd rapportage van de debiteur. De documentatie moet in elk geval het volgende omvatten:

 • omschrijving van het bedrijf;
 • overzicht van de financiële resultaten;
 • beschrijving van de gebruikte ratingmethode;
 • analyse van de kredietbeoordeling;
 • kenmerken van de lening;
 • toelichting op de prijsbepalingsmethode en rentespread.

Verschillende oplossingen

Afhankelijk van het aantal dochterondernemingen, leningsovereenkomsten en beschikbare gegevens kunnen we verschillende oplossingen onderscheiden. In het geval van een relatief beperkt aantal dochterondernemingen en leningsovereenkomsten wordt de gedocumenteerde analyse bij voorkeur uitgevoerd op basis van een kwantitatieve beoordeling van de financiële ratio’s, die worden gebenchmarkt met branchegenoten van de dochters. In het geval van een groot aantal leningsovereenkomsten met een grote reeks dochterondernemingen, zou een maatwerk beoordelingsmodel kunnen worden overwogen. Dit type beoordelingsmodel kan op interne en/of externe gegevens worden gebaseerd. De voorkeursoplossing moet altijd toegesneden zijn op de bedrijfsbehoeften en moet altijd gebaseerd zijn op een consistente benadering van de beoordeling en prijsstelling van de dochteronderneming voor de interne en fiscale waardering van het bedrijf. De hiervoor afgebeelde matrix voor beoordeling en prijsstelling van de dochteronderneming, die voor zichzelf spreekt, toont een overzicht van enkele situaties en mogelijke oplossingen.

Geschreven door: Evert de Vries
Gepubliceerd: 24 Februari 2011

Bron: Zanders
www.zanders.eu

Pakket: The handbook of corporate finance + Finance in a nutshell

maart 21, 2011 in Boeken, Financiele planning by onze redactie

‘The Handbook of Corporate Finance’ is het meest uitgebreide, kristalheldere en toonaangevende boek voor bedrijfsfinanciering. Veel managers zijn al lang belangrijke financiële concepten vergeten. Anderen hebben het nooit behoorlijk geleerd. De meesten hebben noch de tijd noch de motivatie om in twee of drie dagen 500 pagina’s te lezen. ‘Finance in a nutshell’ is een draagbare financiële toolkit en lost alle problemen op in 30 korte hoofdstukken met realistische voorbeelden. Bestel dit boek voor slechts €93,45